1

O nás

Taneční skupina SDG

Rodinné a přívětivé prostředí je u nás na prvním místě.

Jsme organizací, která sdružuje děti, mládež a dospělé osoby, za účelem podpory a rozvoje moderního tanečního umění a jeho šíření směrem k veřejnosti.

Všechny naše členy spojuje zájem o moderní taneční styly Street Dance, jimž se aktivně a cílevědomě věnujeme. Naši tanečníci trénují několikrát týdně, účastní se víkendových seminářů, workshopů a tanečních soustředění kde se snaží neustále zdokonalovat své taneční schopnosti.


Čemu se věnujeme?

Základním konceptem je pořádání a organizace pravidelných tanečních kurzů. Naše KURZY směřují především k nenáročné formě výuky s kladením důrazu na pestrost tanečních stylů. Pro ty, kteří se chtějí tanci věnovat na vyšší úrovni, bude po dohodě možnost přejít do výkonnostní skupiny věnující se přípravě na veřejné vystupování a taneční soutěže.

V průběhu roku se věnuje především tréninkové a technické přípravě, která je vždy zhodnocena ve velkých tanečních formacích, s kterými se pravidelně účastníme tanečních soutěží po celé republice s postupy a nominacemi na zahraniční soutěže. V první polovině taneční sezóny probíhají na území celé republiky takzvané taneční LIGY a EXTRALIGY. Tréninky pro přípravu na tyto soutěže jednotlivců, dvojic a malých skupin jsou další z činností kterým se také věnujeme. Naší specialitou je mimo jiné také výuka tanečního stylu ELECTRIC BOOGIE. …Více v sekci „KURZY

Tyto soutěžní aktivity jsou prokládány vystoupeními na různých společenských, kulturních a sportovních akcích, jako jsou například, plesy, večírky, rauty, prezentace výrobků, firem a podobně.

Konec semestru každé sezóny patří taneční akademii, show, kdy zveme veřejnost a rodiče členů skupiny na celovečerní představení “FUN DANCING. V průběhu celé show se představí všechny naše věkové kategorie od kursistů (začátečníci) až po profi tanečníky, kteří ukáží co si v taneční sezóně připravili a jakých tanečních pokroků dosáhli. …Více v sekci „FUN DANCING

Pravidelně před letními prázdninami a na začátku taneční sezóny v září, pořádáme nábor nových členů do všech kategorií. Červenec a srpen bývá volnějším obdobím. V tomto období probíhají letní školy tance, kde naši lektoři ale i tanečníci sbírají nové taneční zkušenosti.

SDG pořádá pravidelně letní taneční soustředění pro své členy. Toto soustředění trvá týden a svým přínosem zpravidla nahrazuje téměř rok tancování. Je to velice přínosná záležitost pro každého tanečníka.


Pobočky

SDG Praha-Dejvice

Nejnovější otevřená základna SDG (září 2012). Pravidelné tréninky probíhají každé pondělí a středu v zrcadlovém sále na ZŠ Emy Destinnové a ZŠ nám.Svobody 2. Od září 2015 bude skupina rozdělena na dvě věkové složky a dále na složky hobby a soutěžní.

SDG Praha-Letňany/Vysočany

První základna SDG v Praze (září 2011). Pravidelné tréninky budou od září 2015 probíhat každé úterý a čtvrtek na ZŠ Špitálská ve Vysočanech. Základna rozdělena na dvě věkové složky Děti a Junioři.

SDG Olomouc

Taneční skupina byla založena v roce 1999 s jako první a hlavní základnou v Olomouci (viz.odkaz HISTORIE). V současné době zde působí jako hlavní trenéři Petra Richterová a Barbora Kašparová. Pravidelné tréninky probíhají každé pondělí a středu na ZŠ Komenium v centru města. Od roku 2007  je činnost taneční skupiny podporována z finančního  rozpočtu Olomouckého Kraje.

SDG Šternberk

Taneční skupina SDG v roce 2001 rozšířila své působení z centrálního místa v Olomouci také o “podskupinu” do města Šternberk.. Tato základna je v součastné době zaměřena především na mladší věkovou skupinu. Tréninky probíhají na DDM Šternberk.